Tiskové zprávy

Daniel Křetínský reorganizuje svoji skupinu a finalizuje podmínky návratu Patrika Tkáče do EPH

11. 12. 2020

1) Byla založena společnost EP Corporate Group, pod kterou budou soustředěna strategická aktiva Daniela Křetínského a jeho manažerského týmu, včetně EPH

2) Pod EP Equity Investment (EPEI) budou postupně soustředěny stávající investice do minoritních podílů v kotovaných společnostech, EPEI ovládne 100 % společnosti Vesa Equity Investment; akcionářsky se na ní budou podílet Daniel Křetínský se svým manažerským týmem a Patrik Tkáč

3) Probíhají pokročilá jednání o návratu Patrika Tkáče do EPH.

S ohledem na stále se rozšiřující aktivity mimo segment energetiky, přistupují akcionáři společností Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH), EP Global Commerce, a.s. (EPGC), Czech Media Invest, a.s. (CMI), EC Investments, a.s. (ECI) a EP Real Estate (EPRE) k sérii transakcí, které vyústí v následující skutečnosti:

Nová holdingová společnost EP Corporate Group, a.s. (EPCG) postupně přebere přímé a nepřímé podíly Daniela Křetínského a manažerů EPH ve všech výše zmíněných strategických společnostech, tedy EPH (energetika), EPGC (podíl v METRO AG), CMI (média), ECI (e-commerce), EPRE (reality). EP Corporate Group je již založena a má sídlo v České republice. Jak u EPH, tak u všech dalších současných i budoucích členů EP Corporate Group bude zachován tzv. ring-fencing, tedy budou financovány samostatně a nezávisle.

Stávající účast manažerů EPH na skupině bude transformována na 10,7% podíl v EPCG (zbývajících 89,3 % spojených s kontrolou společnosti bude nadále vlastnit Daniel Křetínský). Složení představenstva EPCG je identické jako stávající složení představenstva EPH.

Společnost EP Equity Investment Sàrl (EPEI) postupně plně ovládne firmu Vesa Equity Investment Sàrl, tedy nepřímo také minoritní podíly ve společnostech Royal Mail, Foot Locker, Casino Guichard-Perrachon a Sainsbury‘s. Spolu s ostatními akcionáři CMI navíc došlo k dohodě, že EPEI rovněž odkoupí akcie ProSiebenSat.1, které jsou aktuálně v držení CMI. Společnost EPEI bude ovládána Danielem Křetínským a dále spoluvlastněna Patrikem Tkáčem a manažery EPH.

Daniel Křetínský zároveň finalizuje jednání s Patrikem Tkáčem o možném prodeji 44% podílu v EPH. V případě úspěšného dokončení těchto jednání si EPCG podrží v EPH nejen majoritní 56% podíl, ale současně plnou manažerskou kontrolu. Zároveň dojde k zániku všech závazků společností Daniela Křetínského z původní akvizice podílu Patrika Tkáče v EPH.

V rámci dokončení této dohody se dále předpokládá navýšení podílů Daniela Křetínského a manažerů EPH v EPEI v ostatních společných podnicích s Patrikem Tkáčem, s výjimkou CMI, na 56 %.

EPCG rovněž získá 56% podíl ve fotbalovém klubu AC Sparta Praha fotbal a.s. Zbývající 44% podíl zůstane ve vlastnictví struktur akcionářů skupiny J&T.

Společnosti EP Industries, a.s., v níž došlo ke změnám ve struktuře před dvěma lety a kde Daniel Křetínský působí jako finanční investor, který nevykonává manažerskou kontrolu, se změny netýkají a zůstane mimo struktury EPCG a EPEI.

Vznik EP Corporate Group a EP Equity Investment je logickým krokem, který reflektuje skutečnost, že stále významnější část našich aktivit směřuje mimo energetiku. Za tohoto stavu je třeba jasně odlišit, že EPH je a bude čistě energetickou utilitou a není subjektem, který investuje do jiných oblastí. Současně oddělujeme dlouhodobé strategické investice soustředěné pod EPCG od tržních pozic v kotovaných společnostech, které jsou primárně rovněž zamýšleny jako dlouhodobé, nicméně si ponecháváme plnou flexibilitu týkající se investičního horizontu a vůbec nakládání s těmito podíly,“ říká Daniel Křetínský, předseda představenstva EPH a zakladatel EP Corporate Group a EP Equity Investment.

Pokud jde o budoucí strategii EPCG, budeme se zaměřovat na rozvoj existujících segmentů. Klíčovou oblastí, navíc řízenou přímo naším historickým týmem, samozřejmě zůstává energetika, nicméně vzhledem k tomu, že těžiště budoucího růstu bude pravděpodobně více v ostatních segmentech, ekonomicky podobně silným pilířem se může rychle stát oblast velkoobchodu a maloobchodu, a to jak off-line, tak on-line aktivit. Rovněž předpokládáme rozvoj investic v oblasti médií. Naše aktivity v oblasti realit budou zaměřeny zejména na rozvoj vlastních lokalit uvolněných v rámci vývoje ostatních společností skupiny, především EPH. Budeme pečlivě sledovat příležitosti pro růst v oblasti logistiky, kde jsme již dnes významně aktivní jednak v rámci EPH (lodní, železniční a kamionová přeprava komodit) a jednak v rámci e-commerce aktivit. EP Equity Investment bude podporovat stávající strategii Vesa Equity Investment spočívající ve vyhledávání atraktivních investic do strategických minoritních pozic, především v kotovaných společnostech, s preferencí pro oblasti aktivity EPCG, především maloobchodu, logistiky a médií,“ doplnil Křetínský.

Pokud jde o návrat Patrika do EPH, jedná se o moji iniciativu, na kterou Patrik reagoval pozitivně. Vzhledem k tomu, že jsme od doby jeho odchodu rozvíjeli další projekty vždy společně, považuji za logický krok, aby EPH z rozsahu společných aktivit nebyl vyloučen a současně naše podíly ve všech společných investicích byly postupně vyrovnány na shodnou úroveň (56 vs 44 %). Tento krok otevře prostor pro ještě silnější akviziční růst skupiny,“ uzavřel Daniel Křetínský.

„Stávající situace na trzích v kombinaci s dlouhodobě expanzivní měnovou politikou centrálních bank jednoznačně hovoří ve prospěch investování do vlastnických podílů, akcií či permanentních aktiv. O investicích, které Dan a jeho tým realizuje, jsme vždy aktivně komunikovali a za roky, které se známe, má Dan moji absolutní důvěru. Návrat do pozice akcionáře EPH proto považuji za naprosto přirozený a velmi jej vítám,“ uvedl Patrik Tkáč.